Jamiyatning ustaviga o’zgartirishlar (26.05.2015)

 

«NEFT VA GAZ KONLARI GEOLOGIYASI HAMDA QIDIRUVI INSTITUTI»

AKSIYADORLIK JAMIYATI

УСТАВИГА КИРИТИЛГАН ЎЗГАРТИРИШЛАР

Эски таҳрир Янги таҳрир
9.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши ва ижроия органи (директор) жамиятнинг бошқарув органларидир. 9.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши ва ижроия органи (Бош директор) жамиятнинг бошқарув органларидир.

9.8. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

16) жамият директорига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларни энг юқори миқдорларини белгилаш;

9.8. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

16) жамият Бош директорига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларни энг юқори миқдорларини белгилаш;

9.9. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар жамиятнинг директори ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас. 9.9. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар жамиятнинг Бош директори ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас.

9.14. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

27) жамиятнинг ижроия органини тузиш, жамият директорини сайлаш (тайинлаш), унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

28) жамиятнинг директорига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш.

9.14. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

27) жамиятнинг ижроия органини тузиш, жамият Бош директорини сайлаш (тайинлаш), унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

28) жамиятнинг Бош директорига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш.

9.16. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун жамиятнинг директорига ўтказилиши мумкин эмас. 9.16. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун жамиятнинг Бош директорига ўтказилиши мумкин эмас.
9.19. Жамият директори жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас. 9.19. Жамият Бош директори жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.
9.29. Жамият кузатув кенгашининг мажлиси кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзосининг, шунингдек директори ва ички аудит ҳизмати бошлиғи талабига кўра чақирилади. 9.29. Жамият кузатув кенгашининг мажлиси кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзосининг, шунингдек Бош директори ва ички аудит ҳизмати бошлиғи талабига кўра чақирилади.
9.32. Кузатув кенгаши аъзоларининг сони мазкур уставда назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, жамият кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек директорнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир. 9.32. Кузатув кенгаши аъзоларининг сони мазкур уставда назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, жамият кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек Бош директорнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.
9.39. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни жамиятнинг директорига ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот жамиятнинг директорига кузатув кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни топширилади. 9.39. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни жамиятнинг Бош директорига ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот жамиятнинг Бош директорига кузатув кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни топширилади.
9.40. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш яккабошчилик асосидаги ижроия органи (директор) томонидан амалга оширилади. 9.40. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш яккабошчилик асосидаги ижроия органи (Бош директор) томонидан амалга оширилади.

9.41. Жамият директори кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга сайланади (тайинланади).

9.41. Жамият Бош директори кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга сайланади (тайинланади).

Бунда жамият Бош директорини сайлаш (тайинлаш) тўғрисидаги қарор, одатда, хорижий менеджерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилинади.

9.41. Жамият директори кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга сайланади (тайинланади). 9.41. Жамият Бош директори кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга сайланади (тайинланади).
9.42. Жамият директорининг ваколатига жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар киради, акциядорлар умумий йиғилишининг ёки кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар бундан мустасно. 9.42. Жамият Бош директорининг ваколатига жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар киради, акциядорлар умумий йиғилишининг ёки кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар бундан мустасно.
9.43. Жамиятнинг директори акциядорлар умумий йиғилишининг ва кузатув кенгашининг қарорлари бажарилишини ташкил этади. 9.43. Жамиятнинг Бош директори акциядорлар умумий йиғилишининг ва кузатув кенгашининг қарорлари бажарилишини ташкил этади.
9.44. Жамият директорининг ваколатлари (ҳуқуқлари): 9.44. Жамият Бош директорининг ваколатлари (ҳуқуқлари):
9.45. Жамият директорнинг мажбуриятлари: 9.45. Жамият Бош директорнинг мажбуриятлари:
9.46. Жамият директорининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари қонун ҳужжатларида, жамиятнинг мазкур уставида, ижро органи тўғрисидаги низомда ва у билан бир йил муддатга тузиладиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади. Шартнома жамият номидан жамият кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади. Жамият директори билан тузиладиган шартномада унинг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлиги назарда тутилиши керак. 9.46. Жамият Бош директорининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари қонун ҳужжатларида, жамиятнинг мазкур уставида, ижро органи тўғрисидаги низомда ва у билан бир йил муддатга тузиладиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади. Шартнома жамият номидан жамият кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади. Жамият Бош директори билан тузиладиган шартномада унинг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлиги назарда тутилиши керак.
9.47. Жамиятнинг директорига тўланадиган ҳақ миқдори жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади ва шартномада белгиланган бўлиши керак.

9.47. Жамиятнинг Бош директорига тўланадиган ҳақ миқдори жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади ва шартномада белгиланган бўлиши керак.

Жамият Бош директорига ҳақ тўлаш акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланаган “Жамият Ижроия органи меҳнатига хақ тўлаш тўғрисида”ги Низомга асосан амалга оширилади.

9.48. Жамиятнинг директори вазифаларини бошқа ташкилотларнинг бошқарув органларидаги лавозим билан биргаликда эгаллаб туришга фақат жамият кузатув кенгашининг розилиги билан йўл қўйилади. 9.48. Жамиятнинг Бош директори вазифаларини бошқа ташкилотларнинг бошқарув органларидаги лавозим билан биргаликда эгаллаб туришга фақат жамият кузатув кенгашининг розилиги билан йўл қўйилади.
9.49. Кузатув кенгаши жамиятнинг директори билан тузилган шартномани у шартнома шартларини бузган тақдирда тугатишга (бекор қилишга) ҳақли. 9.49. Кузатув кенгаши жамиятнинг Бош директори билан тузилган шартномани у шартнома шартларини бузган тақдирда тугатишга (бекор қилишга) ҳақли.
9.50. Жамият кузатув кенгаши жамиятнинг директори билан тузилган шартномани, агар у жамият уставини қўпол тарзда бузса ёки унинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга. 9.50. Жамият кузатув кенгаши жамиятнинг Бош директори билан тузилган шартномани, агар у жамият уставини қўпол тарзда бузса ёки унинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.
9.51. Жамият кузатув кенгаши томонидан жамият директорининг ваколатларини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда, жамият директори ваколатларини бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги масала ўша мажлиснинг ўзида ҳал этилиши ёхуд жамият директори вазифасини вақтинча бажарувчи шахсни тайинлаган ҳолда кузатув кенгашининг яқин орадаги мажлисида кўриб чиқиш учун қолдирилиши мумкин. 9.51. Жамият кузатув кенгаши томонидан жамият Бош директорининг ваколатларини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда, жамият Бош директори ваколатларини бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги масала ўша мажлиснинг ўзида ҳал этилиши ёхуд жамият Бош директори вазифасини вақтинча бажарувчи шахсни тайинлаган ҳолда кузатув кенгашининг яқин орадаги мажлисида кўриб чиқиш учун қолдирилиши мумкин.

10.4. Тафтиш комиссиясининг ваколатлари (ҳуқуқлари) ва мажбуриятлари:

- жамият акциядорларининг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши, директор эътиборига амалга оширилган тафтиш ва текширишлар натижаларини жамият бошқарув органлари мажлисларида хулосалар, ёзма ҳисоботлар, билдиришномалар, ахборотлар шаклида ўз вақтида етказиш;

10.4. Тафтиш комиссиясининг ваколатлари (ҳуқуқлари) ва мажбуриятлари:

- жамият акциядорларининг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши, Бош директор эътиборига амалга оширилган тафтиш ва текширишлар натижаларини жамият бошқарув органлари мажлисларида хулосалар, ёзма ҳисоботлар, билдиришномалар, ахборотлар шаклида ўз вақтида етказиш;

 

 

Obuna bo'lish

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing.

ctrl + enter

Aloqalar

Manzil:  100059, Toshkent sh., Shota Rustaveli ko'chasi - 114

Tel.: (99871) 250-92-25

Faks: (99871) 250-92-15

Email: igirnigm@ing.uz

map t