Taftish komissiya / Ревизионная комиссия

 

ЖАМИЯТНИНГ ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ

Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга 3 аъзодан иборат тафтиш комиссияси сайланади.

Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига доир малака талаблари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланади. Айни бир шахс жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибига кетма-кет уч мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмас.

Жамият тафтиш комиссиясининг ваколат доираси қонун хужжатлари ва устав билан белгиланади.

Тафтиш комиссиясининг ваколатлари (ҳуқуқлари) ва мажбуриятлари:

  • жамиятнинг ҳар қандай молиявий хужжатларини текшириш;
  • жамиятнинг бошқарув органларидан, унинг бўлинмалари ва хизматларидан, мансабдор шахсларидан, тафтиш комиссия иши учун зарур бўлган ҳужжатларни талаб қилиш ва олиш;
  • молиявий, ҳуқуқий фаолиятда қонунбузарликлар аниқланган ёки жамият манфаатларига таҳдид пайдо бўлган холатларда акциядорлар умумий йиғилишини ёки кузатув кенгашининг мажлисини чақиришни талаб қилиш;
  • жамият акциядорларининг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши, директор эътиборига амалга оширилган тафтиш ва текширишлар натижаларини жамият бошқарув органлари мажлисларида хулосалар, ёзма ҳисоботлар, билдиришномалар, ахборотлар шаклида ўз вақтида етказиш;
  • жамиятнинг йиллик ҳисоботидаги ва йиллик бухгалтерия ҳисоботига киритилган маълумотлар ишончлилиги бўйича бахо бериш;
  • жамиятнинг молиявий холатига таъсир этувчи хавф-хатар ва бошқа вазиятлар олдида жамиятнинг заифлилигига бахо бериш;
  • жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини йил якуни бўйича ёки бошқа давр учун қонунчилик ва жамият уставига мувофиқ шахслар ташабусига кўра тафтиш ўтказиш;
  • тижорат сирини сақлаш, ўз функцияларини бажаришлари пайтида тафтиш комиссияси аъзолари конфиденциал маълумотларга эга бўлганда, ушбу маълумотларни ошкора қилмаслик;
  • Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари, мазкур устав ва жамиятнинг ички хужжатларига мувофиқ бошқа ваколатлар (хуқуқлар) ва мажбуриятлар.

 

Подписаться на рассылку

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации.

ctrl + enter

Контакты

Адрес:  100059, г. Ташкент, ул. Шота Руставели - 114

Тел.: (99871) 250-92-15

Факс: (99871) 250-92-15

Канцелярия: (99871) 250-92-15

Телефон доверия: (99871) 250-92-15

Email: igirnigm@ing.uz

map t